In september 2023 zijn we gestart met het onderzoek ‘Boeren en tuinders Overbetuwe aan het woord’. Vier onafhankelijke agrarische coaches spraken met 147 agrarisch ondernemers thuis aan hun keukentafel. Het onderzoeksrapport is klaar. Op 21 maart heeft het college van burgemeester en wethouders het rapport gedeeld met de ondernemers en de gemeenteraad.

Uitkomsten onderzoek

Van de 228 agrarische bedrijven in Overbetuwe hebben er 147 meegedaan aan het onderzoek ‘Boeren en tuinders aan het woord’. Dat is 65%. Meest gehoorde knelpunten waren overheidsbeleid, de negatieve berichtgeving in de media en het gebrek aan grond in de regio. Bijna 60% van de ondernemers is ondanks de zorgen positief over hun bedrijf. De meesten geven aan hun huidige situatie te willen behouden. Dat komt ook omdat ze te weinig zekerheid hebben over het zakelijk perspectief van alternatieve bedrijfsvormen. Wensen aan het adres van de gemeente zijn meer persoonlijk contact en een duidelijke visie over de toekomst van het buitengebied. U kunt het volledige onderzoeksrapport en de samenvatting lezen.

Aanbevelingen

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de coaches aan de gemeente:

  • Overleg met agrarische ondernemers vraagt om een persoonlijke benadering. Niet per e-mail, maar via telefoon of bedrijfsbezoek. 
  • Maak helder beleid over gebruik van grond, windmolens, waterwinning en arbeidsmigranten.
  • Bied in de nieuwe omgevingsvisie ruimte voor nieuwe functies op agrarische erven.
  • Open een Loket Buitengebied, speciaal voor boeren en tuinders met vragen.

Acties en vervolgstappen gemeente

Burgemeester en wethouders besloten op 19 maart tot een aantal actiepunten naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport. Een ervan is dat we meer persoonlijk contact gaan zoeken met agrarisch ondernemers. Ook gaan we boeren en tuinders betrekken bij nieuw beleid dat we op 3 thema’s voor het buitengebied gaan maken. Dat zijn de actualisatie van de omgevingsvisie, het functieveranderingsbeleid en voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. Samen met ondernemers willen we onderzoeken op welke plekken de focus op agrarisch gebruik kan blijven, en waar niet meer. Daarnaast starten we dit jaar het Keurmerk veilig buitengebied weer op.

Eind dit jaar is er een terugkombijeenkomst voor agrarische ondernemers over deze acties en eventuele nieuwe vervolgstappen.

Waarom dit onderzoek?

In 2022 deed de agrarische sector een oproep aan de gemeente om op bezoek te komen en te horen wat er speelt bij de bedrijven. Daarop besloten we onderzoek te laten doen door onafhankelijk coaches. Doel was enerzijds om agrarische ondernemers te helpen bij hun toekomstplannen en kansen voor meer natuurinclusieve landbouw op te halen. Anderzijds moest het onderzoek input opleveren die we kunnen gebruiken om nieuw beleid te maken en de dienstverlening te verbeteren.

Vragen? stel ze gerust

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze accountmanager bedrijven Fabian Miceli via bedrijvenloket@overbetuwe.nl of 0481 362 221.