In het zuidoosten van Driel ontwikkelen we een nieuwe wijk. Daarin komt naast woningen ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang de nieuwsbrief.

Bestemmingsplan en onderzoeken

We zijn met ontwikkelaar Van Wanrooij bezig het bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van ongeveer 130 woningen en de nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg. In dit bestemmingsplan leggen we vast dat we de grond voor dit nieuwe doel willen gebruiken. Een groot deel van de onderzoeken die hiervoor nodig zijn, is inmiddels klaar. Het onderzoek naar geurhinder vraagt nog aandacht. Hierover zijn we in gesprek met het betrokken bedrijf om samen te komen tot een oplossing.

We willen het bestemmingsplan graag eind dit jaar afronden. U kunt straks reageren op het bestemmingsplan. Wij laten u nog weten wanneer dat is. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan in 2024 vast.

Basisschool De Meeuwenberg

Voor de basisschool hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. De volgende stap is om een definitief ontwerp te maken en de bouwvergunning aan te vragen. Na de zomer verwachten we te weten wanneer we het definitieve ontwerp kunnen gaan maken. De bouwvergunning kunnen we pas verlenen als het bestemmingsplan klaar is.

Dorpsstraat en verkeer

Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest met bewoners van de Dorpsstraat en Molenstraat over verkeersmaatregelen voor de Dorpsstraat. Deze maatregelen moeten helpen om de Dorpsstraat verkeersveiliger te maken. Adviesbureau Mobycon heeft de reacties uit de bijeenkomsten verwerkt in een rapport. Dit gaan we doen:

  • We gebruiken het rapport om in 2024 een nieuw ontwerp voor de Dorpsstraat uit te werken.
  • In 2024 maken we ook een verkeersplan voor Driel. Dit doen we in goed overleg met bewoners.
  • Vooruitlopend op het verkeersplan doen we een vooronderzoek naar een mogelijke rondweg in Driel.
  • We nemen dit jaar alvast een paar kleinere maatregelen die de verkeersveiligheid moeten vergroten, zoals nieuwe borden voor een parkeerverbod, stopverbod, inhaalverbod en de maximumsnelheid en tekens op het wegdek.

Locatie

Het weiland aan de Dorpsstraat in Driel.

Soort woningen
Verdeling soort woningenAantal woningen
Sociale huur tot €808,-33
Betaalbare koop €250.000,- tot €355.000,-22
Koop boven €355.000,-55

Planning

Nieuwe bewonersavond

In het najaar organiseren we een bewonersavond over de voortgang van het plan. We praten u dan graag bij over het woningbouwplan, het ontwerp van de school, de verkeersmaatregelen en het bestemmingsplan. We laten u nog weten wanneer deze avond is.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar onze projectleider Sanne Gielis. Haar mailadres is s.gielis@overbetuwe.nl.