De organisatie van de gemeente Overbetuwe kent 3 domeinen met daaraan gekoppeld de directie en staf.

Elk team kent weer verschillende afdelingen

Sociaal Domein

 • Team Beleid Sociaal
 • Team Strategie & Ondersteuning Sociaal
 • Team Uitvoering Sociaal

Fysiek Domein

 • Team Strategie & Projecten
 • Team Ruimte
 • Team Beleid Fysiek
 • Team Openbare Werken
 • Team Vastgoed
 • Team Omgeving

Dienstverlening Domein

 • Team Strategie Personele & Juridische Zaken
 • Team Externe Dienstverlening
 • Team Financiën
 • Team Informatie & Ondersteuning

Daarnaast heeft de gemeente ook nog

 • Het college van B&W
 • De gemeenteraad
 • De griffie