Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt elke 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert uit wat de raad besloten heeft. Daarna controleert de gemeenteraad of het college dat op de afgesproken manier doet.

U vindt alle vergaderingen van de gemeenteraad, informatie over raadsleden en hoe u met ze in contact komt op:

Raadoverbetuwe.nl

Foto van de gemeenteraad