De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert uit wat de raad besloten heeft. Daarna controleert de gemeenteraad of het college dat op de afgesproken manier doet.

U vindt alle gemeenteraadsvergaderingen en (raads)informatie op:

Raadoverbetuwe.nl(externe link)