Veel pand-eigenaren en ondernemers in winkelgebieden ontvangen jaarlijks van de gemeente een belastingaanslag BIZ-bijdrage. BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. De opbrengst ontvangt de ondernemersstichting of vereniging terug, om te investeren in de kwaliteit van hun gebied. Denk daarbij aan bijvoorbeeld sfeer en verlichting, promotie en evenementen.

Hoe we de BIZ-bijdrage heffen

De hoogte van de BIZ-bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het kalenderjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een pand in het BIZ-gebied. U betaalt de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als u het pand in de loop van het jaar verkoopt, verhuurt of verlaat, krijgt u geen geld terug van de gemeente. 

Het deel van uw pand dat u als woning gebruikt, nemen wij niet mee in de berekening van de BIZ-bijdrage.

Tarieven BIZ-bijdrage Elst 2020-2024
WOZ-waarde van het pandJaarlijks tarief gebruikerJaarlijks tarief eigenaar
€1 - €100.000

€275,-

€150,-

€100.000 - €200.000

€375,-

€200,-

€200.000 - €400.000

€475,-

€250,-

€400.000 -

€1.000.000

€675,-

€325,-

€1.000.000 of meer

€950,-

€500,-

Tarieven BIZ-bijdrage Heteren 2022-2026

WOZ-waarde van het pand

Jaarlijks tarief gebruiker

Jaarlijks tarief eigenaar

€1 - €100.000

€400,-

€400,-

€100.001 - €200.000

€500,-

€500,-

€200.001 - €400.000

€600,-

€600,-

€400.001 - €500.000

€700,-

€700,-

€500.001 of meer

€800,-

€800,-

Tarieven BIZ-bijdrage Zetten 2023-2026
WOZ-waarde van het pandJaarlijks tarief gebruiker
 < €50.000 €200,-
 €50.001 - €100.000 €250,-
 €100.001 - €200.000 €300,-
 €200.001 - €400.000 €350,-
 €400.001 - €1.000.000 €450,-
 €1.000.001 of meer €500,-

Als het pand van u is én u gebruikt het pand ook zelf, dan betaalt u de BIZ-bijdrage gebruiker én de BIZ-bijdrage eigenaar.