Op zoek naar ondersteunende instanties voor ondernemers in de gemeente Overbetuwe? We hebben een overzicht gemaakt.  

  • Ondernemersnieuwsbrief: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Meld u aan voor de ondernemersnieuwsbrief van de gemeente.
  • Het Zakelijk Energieloket Overbetuwe: Biedt informatie over de verduurzaming van uw bedrijf. Op de website Zakelijk Energieloket Overbetuwe vindt hier interessante energiebesparende maatregelen per sector, informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden en de actuele wet- en regelgeving.
  • Ondernemersplein: op het Ondernemersplein van de overheid krijgt u antwoord op al uw ondernemersvragen. Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ondersteunt ondernemers met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
  • MKB Doorgaan: is een landelijk werkende, onafhankelijke, non-profit stichting die vroeg signalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.
  • Berichtenbox voor bedrijven: een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kunt u digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. U heeft dus niet meer te maken met openingstijden en u kunt uw vraag stellen op het voor u geschikte moment van de dag.
  • EUREGIO: maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland door te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.
  • LTO Noord: LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de 9 provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.
  • VNO-NCW: Maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen ze zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.
  • Gelderse economie: het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland houdt zich bezig met gegevensverzameling, onderzoek toekomstverkenningen en monitoring van de sociaaleconomische situatie in Gelderland.

Heeft u nog een handige link voor ondernemend Overbetuwe dan horen wij dat graag via het bedrijvenloket@overbetuwe.nl.