Website, nieuwsbrief, bewonersplatform, actiegroep en burgerwindcoöperatie

Voor het gebied tussen Zetten/Andelst en Dodewaard/Opheusden bestaan plannen voor een windpark, het Windpark Midden-Betuwe. De gemeentes Neder-Betuwe en Overbetuwe staan positief tegenover windenergie, maar zijn zich ook goed bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. We vinden het belangrijk dat belanghebbenden mee kunnen praten en kunnen deelnemen in het project. Graag informeren we u daarom over verschillende informatiebronnen waarmee u op de hoogte blijft van de plannen voor Windpark Midden-Betuwe.

Website en nieuwsbrief

De initiatiefnemers voor het windpark, Yard en Betuwemolen, hebben een nieuwe website en een hieraan gekoppelde nieuwsbrief gelanceerd: www.windparkmiddenbetuwe.nl.
Hier vindt u informatie over de plannen, over de procedure en over het waarom van het windpark. Ook vindt u hier ‘veel gestelde vragen’ en uitleg hoe u kunt meedoen en meeprofiteren van het windpark. 

Op www.windparkmiddenbetuwe.nl kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen rond het windpark. 
Een groot deel van de informatie over het windpark loopt via deze website en deze nieuwsbrief. 
We hopen dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op de website van het windpark. Zo weet u zeker dat u steeds op de hoogte bent van de ontwikkelingen. 

Informatiebronnen gemeente

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben aanvullend beide vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een webpagina over het Windpark Midden-Betuwe. Zie hiervoor www.nederbetuwe.nl/windpark en www.overbetuwe.nl/windpark.
Daarnaast zullen beide betrokken gemeenten officiële stukken vanzelfsprekend ook op de gebruikelijke wijze blijven bekendmaken (o.a. via het huis-aan-huisblad en via overheid.nl ).

Bewonersplatform en actiegroep

Inmiddels is er ook een bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe. Vertegenwoordigers vanuit dit bewonersplatform sluiten aan bij de Gebiedstafel van het Windpark Midden-Betuwe. In de Gebiedstafel wordt de planontwikkeling voor windpark Midden-Betuwe op de voet gevolgd en besproken. Ook worden plannen van commentaar en advies voorzien. De Gebiedstafel helpt om zo veel mogelijk ideeën te horen en te betrekken bij de planvorming.
U kunt zich aanmelden voor het bewonersplatform via middenbetuwe2020@gmail.com.

Als u zich niet bij het bewonersplatform aan wilt aansluiten, maar u wilt wel in actie komen, dan kunt u zich ook aanmelden bij de actiegroep MalleMolensMiddenBetuwe, via frits.van.eck@outlook.com.

Burgerwindcoöperatie

Tot slot is er een initiatief voor het oprichten van een burgerwindcoöperatie. Het doel van zo’n coöperatie is om samen met inwoners en bedrijven een deel van het eigendom (windmolens) te verwerven en te exploiteren. Over dit initiatief zullen beide gemeenten met de inwoners communiceren via de bekende  informatiekanalen, en via de nieuwsbrief. 
 
Heeft u vragen aan de gemeente over het windpark? Mail ze dan naar Bob Leijdes, projectregisseur windpark Midden-Betuwe, via bleijdes@overbetuwe.nl.