Soms vragen wij voordat wij een besluit nemen wat u van het te nemen besluit vindt. Dit noemen we een zienswijze indienen. Bij de bekendmaking van ons voornemen om een besluit te nemen geven wij aan wie een zienswijze kan indienen, tot wanneer en op welke manier.

DigiD linkZienswijze indienen

Hoe zienswijze indienen werkt

  • U geeft aan waarom u voor of tegen het te nemen besluit bent.
  • Wij lezen alle zienswijzen. We wegen uw belang af tegen het belang van het besluit.
  • Daarna neemt de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders het uiteindelijke besluit.
  • Uw zienswijze kan ervoor zorgen dat het te nemen besluit anders wordt. Het kan ook zijn dat uw zienswijze niet tot een aanpassing van het te nemen besluit leidt.