De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. De ambitie is om in 2030 voor 49% en in 2050 100% energieneutraal te zijn.

Plannen voor bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie zijn door beide gemeenten enkele jaren geleden al vastgelegd. De gemeenten maken hierover ook afspraken met andere gemeenten in de regio. In een Regionale Energie Strategie (RES) gaat iedereen bijdragen aan reductie van CO2 in ons land.

Achtergrondinformatie

Begin 2019 hebben 2 initiatiefnemers, Yard Energy en Maatschap Betuwemolen, een voorstel ingediend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. De gemeenten willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park.

De gemeenten zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. In het participatieplan wordt ook afgesproken hoe belanghebbenden meepraten en kunnen deelnemen in het project. De planmakers zijn daarom in gesprek gegaan met direct-omwonenden, bedrijven, belangengroepen en lokale natuur- en milieuorganisaties. Draagvlak voor het project is belangrijk voor gemeenten en initiatiefnemers.

Locatie

Tussen Dodewaard en Zetten.