Welstand zijn de gebouwen en de omgeving die het uiterlijk vormen van de dorpen en het buitengebied in onze gemeente. Als u gaat bouwen of verbouwen, moet het plan voldoen aan de eisen uit de Welstandsnota. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt of bouwplannen en ruimtelijke plannen voldoen aan de welstandseisen.

Waar uw plan aan moet voldoen

  • De gemeente heeft in de Welstandsnota regels opgesteld waar gebouwen en de omgeving aan moet voldoen. Hiermee willen we het uiterlijk van onze gemeente op peil houden.

  • Als u een monument wilt veranderen gelden daar regels voor. Dit kan zowel boven- als onder de grond zijn. Onder de grond gaat het om archeologische monumenten.

  • Voor sommige gebieden in ontwikkeling zijn beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. In deze gebieden bepaalt elk beeldkwaliteitsplan hoe de bebouwing en de omgeving eruit mogen zien.

Hoe de CRK uw plan beoordeelt

  • De CRK is een onafhankelijke commissie van deskundigen. U mag bij de vergaderingen van de CRK zijn.
  • De CRK behandelt alle relevante aanvragen voor een omgevingsvergunning en ruimtelijke plannen.
  • De CRK geeft haar oordeel in een advies aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Het college beslist dan of een omgevingsvergunning wordt afgegeven of niet.

Meer informatie

Voor informatie over vergunningen, leningen voor restauratie en onderhoud van monumenten kunt u contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of bel 14 0481.