Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Wanmolen Zetten en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief (externe link)

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan. De nieuwe Wanmolen wordt een laagdrempelig ontmoetingspunt voor alle inwoners van Zetten.

Locatie

Op de locatie van de huidige Wanmolen in Zetten, aan het Schweitzerpark.

Planning

De gemeenteraad beslist in januari 2023 over de investering. Als die akkoord  is, start de aanbesteding voor de architect. De ontwerpfase is naar verwachting begin 2024 klaar. Midden 2024 zouden de sloop van het huidige gebouw en de opbouw van het nieuwe gebouw starten. Volgens deze planning is MFC Wanmolen eind 2025 klaar.

Contactinformatie

Uw vragen mailt u naar de projectleider Mary van Rossenberg via m.vanrossenberg@overbetuwe.nl.

Nieuws

Aanbesteding

In zijn raadsvergadering van 10 januari 2023 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de totale investering van 12,5 miljoen euro voor de nieuwbouw van De Wanmolen.

De procedure voor de Europese aanbesteding is intussen gestart. In deze aanbesteding kunnen architectenbureaus zich aanmelden. Na een voorselectie kunnen 5 architectenbureaus een inschrijving doen. In juni is de procedure afgerond en weten we welk architectenbureau de opdracht krijgt. Dat bureau gaat dan aan de slag om een ontwerp te maken. In deze ontwerpfase kunnen de gebruikers van het Multifunctioneel Centrum meedenken. De omwonenden worden geïnformeerd en kunnen een reactie geven voordat het ontwerp definitief wordt.

Overeenkomst met zorgpartijen

In het nieuwe Multifunctioneel Centrum Wanmolen kunnen straks ook zorgpartijen een plek krijgen. Huisartsencentrum Zetten, Reflex Fysiotherapie en Verloskundigenpraktijk Buik Baby Borst sloten hierover op 9 maart 2023 een intentieovereenkomst met de gemeente Overbetuwe. De plannen worden de komende tijd samen verder uitgewerkt en de haalbaarheid onderzocht. Op basis van deze vervolgstappen zal er in de loop van dit jaar duidelijkheid zijn over de huisvesting van deze zorgpartijen in het MFC.