Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Wanmolen Zetten en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan.

Locatie

Op de locatie van de huidige Wanmolen in Zetten, aan het Schweitzerpark.

Gebruikers

Het huisartsencentrum Zetten, Apotheek Midden-Betuwe en Verloskundigenpraktijk Buik Baby Borst krijgen een plek in MFC Wanmolen. Er komen een sporthal, bibliotheek, huiskamer/café, ruimte voor verenigingen en een jongerenruimte.

Twee fases

De gemeenteraad heeft bepaald dat we eerst het multifunctioneel centrum bouwen en het parkeerterrein aanleggen (fase 1). Hiervoor hebben we geld gereserveerd. In fase 2 ontwikkelen we de rest van het terrein met het park. Hiervoor is nog geen geld beschikbaar. Samen met Zicht op Zetten gaan we hiervoor een plan uitwerken.

Nieuws

Na het besluit van de gemeenteraad hebben we de werkzaamheden voor het totale ontwerp Europees aanbesteed. Het ontwerpteam onder leiding van Krft architecten is in de zomer van 2023 gestart. De toekomstige gebruikers van het gebouw hebben we actief betrokken bij het ontwerp. Het voorontwerp van het gebouw en een schetsontwerp voor het parkeren zijn klaar (januari 2024). Op 24 januari hebben we de omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd om een reactie te geven op het ontwerp.

Informatiebijeenkomst 24 januari

Op 24 januari hebben we de omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd een reactie te geven op het voorlopig ontwerp. Er waren zo’n 70 bezoekers. Met hen bespraken we de ontwerpvisie voor het gebouw. Ook gingen we in op vragen, zorgen en wensen. U vindt hieronder:
-    De presentatie ontwerp gebouw MFC Wanmolen 
-    De presentatie Openbare Ruimte
-    Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 24 januari
 

Planning

  • Tweede kwartaal 2024 - het definitieve ontwerp is klaar
  • Tweede helft 2024 - technische uitwerking en aanbesteding van de bouw
  • Begin 2025 - start sloop van De Wanmolen
  • Tweede kwartaal 2026 - oplevering nieuw multifunctioneel centrum

Vragen

Heeft u vragen over de nieuwe Wanmolen? Neem gerust contact op met de projectleider Mary van Rossenberg via m.vanrossenberg@overbetuwe.nl.