Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Wanmolen Zetten en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief (externe link)

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan. De nieuwe Wanmolen wordt een laagdrempelig ontmoetingspunt voor alle inwoners van Zetten.

Locatie

Op de locatie van de huidige Wanmolen in Zetten, aan het Schweitzerpark.

Planning

Het najaar van 2023 staat in het teken van het ontwerpen van het nieuwe MFC Wanmolen. Naar verwachting is de ontwerpfase begin 2024 klaar. In de tweede helft van 2023 staat de sloop van het huidige gebouw gepland en start ook de opbouw van het nieuwe gebouw. Volgens de huidige planning is MFC Wanmolen eind 2025 klaar.

Contactinformatie

Uw vragen mailt u naar de projectleider Mary van Rossenberg via m.vanrossenberg@overbetuwe.nl.

Nieuws

KRFT gaat MFC Wanmolen ontwerpen

Architectenbureau KRFT (www.krft.nl(externe link)) is de winnaar bij de aanbesteding voor het ontwerpteam. Samen met ingenieursbureau abtWassenaar, constructeur Lüning en bouwkostenadviseur BBN. In totaal hebben 19 architectenbureaus zich ingeschreven. KRFT is geselecteerd op basis van een ontwerpvisie en een plan van aanpak. Architecten Thomas Dieben en Oscar Vos gaan het ontwerpteam leiden.

Paviljoen in het park

In de visie zet KRFT de verbinding tussen gebouw en Schweitzerpark centraal. Het staat als een paviljoen in het park. Belangrijk is de keuze om het gebouw van de sporthal te laten staan zodat het zoveel mogelijk wordt hergebruikt (circulair bouwen). Om de zaal heen komen nieuwe vleugels met breed zicht op het park. Er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt en het gebruik van lokale (bouw)materialen in de omgeving wordt onderzocht. Met het plan wordt ook bijgedragen aan veel verschillende planten en dieren (biodiversiteit) en het aanpassen van het klimaat (klimaatadaptatie).

Samen ontwerpen met gebruikers en omwonenden

Er is nu alleen nog maar een visie, nog geen ontwerp. Het opstellen van het voorontwerp gaat samen met de gebruikers gebeuren en gaat in juli van start. We betrekken omwonenden op tijd in het proces en ook zij kunnen reactie geven voordat het ontwerp definitief wordt.