Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het houden van een paas- of vreugdevuur. Maar denk ook aan het verbranden van groen- of snoeiafval en ziek hout. In alle gevallen heeft u een ontheffing nodig.

Algemeen verbod 

De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, als het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

Voorwaarden

De gemeente verbindt meestal een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld een minimumafstand tot gebouwen of een bos, of het gebruik van materialen voor het stoken van het vuur.

Aanvraag

U moet de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk 4 weken van tevoren aan vragen bij de gemeente.

  • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing.
  • Deze periode mogen wij met 8 weken verlengen.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn: 

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

Kosten

Een ontheffing voor het stoken van vuur in open lucht kost € 82,50.