Verkoop gronden rondom Bussel 4 en Steenbok/Waterman te Elst

Gemeente Overbetuwe is van plan om een aantal strookjes grond, gelegen rondom de Bussel 4 en Steenbok/Waterman te Elst, te verkopen aan Waterschap Rivierenland. De verkoop maakt onderdeel uit van een ruil. Dit betekent dat Waterschap Rivierenland ook een stuk grond aan de gemeente verkoopt. Deze ruil dient voor de afronding van de infrastructuur en ten behoeve van het aanleggen, in stand houden en onderhouden van de watergangen ter plaatse. De strookjes grond zijn bij het Kadaster bekend als: gemeente Elst, sectie M, nummer 2000 (groot circa 9796 m²) en gemeente Elst, sectie N, nummers 4333 (groot circa 377 m²), 5082 (groot circa 4 ) en 5084 (groot circa 7959 m²).

Naar oordeel van de gemeente is Waterschap Rivierenland de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de aankoop van deze gemeentegrond. Dit, omdat: het aanleggen, in stand houden en onderhouden van de watergangen een publieke taak van de Waterschappen is. De gemeente heeft bij haar oordeel getoetst aan de objectieve, redelijke en toetsbare criteria. 

Vervaltermijn

Indien u van mening bent dat ook u in aanmerking komt voor de aankoop van deze strookjes grond, dan kunt u een bezwaar indienen. U dient daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het verschijnen van dit bericht, uiterlijk 12 juli 2024, dit aan ons kenbaar maken.

Hoe kunt u reageert u? 

Stuur een gemotiveerd bericht naar: Gemeente Overbetuwe, t.a.v. jurist grondzaken team Strategie & Projecten, Postbus 11, 6660 AA Elst of per mail naar info@overbetuwe.nl, onder vermelding van: “Verkoop gronden rondom Bussel 4 en Steenbok/Waterman te Elst”. Of door het starten van een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 

Te late reactie

In geval wij niet tijdig een gemotiveerd bericht ontvangen, dan vervallen al uw rechten om tegen deze verkoop in te gaan. Gemeente Overbetuwe en koper zouden dan onredelijk worden benadeeld wanneer, na verloop van deze termijn, alsnog tegen de verkoop wordt opgekomen. 

De gemeente publiceert het plan voor de verkoop op www.overbetuwe.nl en in Hét Gemeentenieuws. Met dit bericht geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).