Rijk en regio gaan samen verkennen of gronden langs de A15 - Betuweroute geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. De gronden in dit gebied zijn voornamelijk eigendom van ProRail en Rijkswaterstaat.

Deze percelen liggen in het zoekgebied voor duurzame energie die al zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar van 2023. Hierin worden ook de belangen en wensen van de omgeving meegenomen.

Participatie

Doel van de verkenning is het in beeld brengen van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op rijksgronden langs de A15 en Betuweroute. We kijken specifiek naar het traject tussen de afrit Arkel en knooppunt Ressen. Een belangrijk thema van deze verkenning is een participatieproces met partijen uit het gebied. Het is belangrijk om maatschappelijke belangen en wensen te bekijken. Naast inhoudelijke en ruimtelijke onderdelen, spelen ook veiligheid, technische, financiële en juridische onderdelen een rol in het onderzoek.
De verkenning is onderdeel van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Met het programma stelt het Rijk grond ter beschikking aan de RES’en om hen te helpen bij hun opdracht uit het klimaatakkoord.

Samenwerkende partijen

Deelnemende partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, netbeheerder Liander, Provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard.