Als u verhuist naar een adres binnen de gemeente Overbetuwe, geeft u de verhuizing aan ons door. Doe dit voor dat u verhuist of binnen 5 dagen na uw verhuisdatum. Als u naar een andere gemeente verhuist, geeft u uw verhuizing aan die gemeente door. U wordt dan automatisch uitgeschreven uit de gemeente Overbetuwe.

U kan direct online de verhuizing doorgeven. 

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Als u geen DigiD heeft, kunt u ons bellen of mailen voor een formulier. U kan ook een afspraak maken in het gemeentehuis om de verhuizing door te geven. 

Afspraak maken(externe link)

Wie kan de verhuizing doorgeven?

U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.
U kunt ook de verhuizing voor iemand anders doorgeven:

  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Meenemen

Uw geldige paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Verhuizen naar Nederland vanuit het buitenland

Termijn

  • Geef uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of binnen 5 dagen na uw verhuisdatum door. Geeft u uw verhuizing later door, dan gaat de adreswijziging in op de dag dat uw verhuizing bij ons binnenkomt. (Wet BRP Artikel 2.39)
  • Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of uitkering.
  • Wij verwerken uw verhuizing binnen week. Daarna ontvangt u per post een bericht over uw verhuizing. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties(externe link)

Laat de afvalpas (milieupas) achter

Bij elk woonadres in Overbetuwe hoort een afvalpas. Deze pas is het toegangsbewijs voor de milieustraten. Laat de afvalpas achter in het huis waar u vertrekt.

Afvalstoffenheffing

Als u verhuist naar een andere gemeente, krijgt u automatisch bericht. U betaalt dan alleen voor de maanden dat u in onze gemeente woonde.

Als u verhuist binnen de gemeente, blijft de afvalstoffenheffing vaak gelijk.

Meer informatie

Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich misschien inschrijven op een zogenaamd briefadres. Neem dan contact met ons op.