Als u naar het buitenland verhuist of langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan de gemeente. Ook als u uw huis in onze gemeente aanhoudt. Geef uw emigratie binnen 5 dagen voor uw vertrek door.

Uw emigratie kunt u online doorgeven. Als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres, vult u 1 formulier voor alle bewoners in.

DigiD linkEmigreren melden

Verhuizen niet alle gezinsleden mee naar het buitenland? Dan moeten de gezinsleden die wel verhuizen, langskomen bij de gemeente. Maak een afspraak aan de balie(externe link).

U wordt uitgeschreven op de dag dat wij uw aangifte van emigratie ontvangen. Uw rechten als inwoner van Nederland blijven 5 dagen na uw administratieve emigratiedatum van kracht. (Wet BRP art. 2.43 lid 1 en 2.21 lid 3). Daarna wordt u geregistreerd bij de RNI(externe link).

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunnen de volgende personen het vertrek doorgeven:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerd partners voor elkaar
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Kosten

Doorgeven van emigratie is gratis.

Meer informatie