Als u naar het buitenland verhuist of langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan de gemeente. Ook als u uw huis in onze gemeente aanhoudt. Geef uw emigratie binnen 5 dagen voor uw vertrek door.

DigiD linkEmigreren melden

U kunt uw vertrek online of aan de balie doorgeven. Maak een afspraak aan de balie(externe link).

U kan online de emigratie doorgeven als u met meerdere personen op één adres woont en iedereen meegaat. Anders moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Maak daarvoor een afspraak.

U wordt uitgeschreven op de dag dat wij uw aangifte van emigratie ontvangen. Uw rechten als inwoner van Nederland zullen blijven 5 dagen na uw administratieve emigratiedatum. (Wet BRP art. 2.43 lid 1 en 2.21 lid 3).

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunnen de volgende personen het vertrek doorgeven:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Samenwonende echtgenoten/ geregistreerd partners voor elkaar
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Kosten

Doorgeven van emigratie is gratis

Meer informatie