Krijgen Oekraïners financiële ondersteuning (leefgeld)?

Leefgeld

Oekraïners die leefgeld willen aanvragen, kunnen het digitale aanvraagformulier leefgeld invullen. Hier moet ook het volgende bij:

 • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
 • Kopie van de bankpas van de Nederlandse bankrekening

Wanneer een vluchteling inkomsten uit arbeid heeft, kan hij geen leefgeld (meer) krijgen. 

Om leefgeld te krijgen is het nodig om:

 • Een Nederlandse bankrekening openen
 • Ingeschreven staan bij de gemeente​​​​

Bedrag

Voor de meest actuele bedragen verwijzen we u door naar de website van de Rijksoverheid.

Geen Nederlandse bankrekening

Kan een Oekraïner geen Nederlandse bankrekening openen? Stuur het aanvraagformulier wel op en vermeld de reden erbij waarom het niet lukt.

Meer informatie van de Rijksoverheid over werk en inkomen

Reiskosten terugvragen

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding voor reiskosten beschikbaar. Reist u naar een locatie van de IND om een verblijfsdocument met sticker op te halen? Dan kunt u deze reiskosten (brandstofkosten of 2e klas treinreis) vergoed krijgen. U moet wel aan deze voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Overbetuwe
 • U heeft geen betaald werk

We vragen u om het volgende aan te leveren:

 • Reis met auto: Kopie ANWB Routeplanner met kortste route inclusief afspraakbevestiging/ontvangstbewijs van de IND.
 • Reis met trein: (kopie van) 2e klas treinkaartje of declaratieoverzicht MijnNS inclusief afspraakbevestiging/ontvangstbewijs van de IND.

De bestanden mailt u naar leefgeld@overbetuwe.nl of stuurt u per post naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. Leefgeld Oekraïne
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst

Financiële tegemoetkoming als u langdurig in een zorginstelling verblijft

Per 1 december 2022 is een financiële tegemoetkoming beschikbaar voor mensen die langdurig in een zorginstelling verblijven. Deze financiële tegemoetkoming is voor kleding en persoonlijke uitgaven. Voor de meest actuele bedragen verwijzen we u door naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Neem hiervoor per mail contact op met leefgeld@overbetuwe.nl.

Welke veranderingen moet u doorgeven aan ons?

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dit per e-mail aan ons door leefgeld@overbetuwe.nl. Geef aan ons door als:

 • U een nieuw bankrekeningnummer heeft
 • U en/of uw gezinsleden gaan verhuizen 
 • U en/of uw gezinsleden vertrekken uit Nederland
 • Uw kind 18 jaar wordt
 • U en/of uw gezinsleden gaan werken
 • U en/of uw gezinsleden tijdelijk buiten Nederland verblijven (bijvoorbeeld familiebezoek)
 • U gaat samenwonen met iemand die in Nederland woont
 • Er een van uw gezinsleden bij u komt wonen
 • U en of uw gezinsleden een uitkering ontvangt

Krijgen vrijwilligers op de opvanglocaties een vergoeding?

Vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen op de opvanglocatie kunnen vanaf 1 december 2022 een vrijwilligersvergoeding van €14,- per week ontvangen. Neem hiervoor contact op per mail leefgeld@overbetuwe.nl.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Waar kan ik dit aanmelden?

U kunt zich onder meer melden bij Takecarebnb.

Verder zijn Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils momenteel bezig om de opvang bij particulieren samen te gaan coördineren. We hopen hier zo snel mogelijk meer informatie over te kunnen geven.

Kan ik een vergoeding krijgen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen?

Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen kunnen met het leefgeld dat ze krijgen, bijdragen aan de kosten in het gastgezin.

Heeft het in huis nemen financiële consequenties, bijvoorbeeld verhoogde belastingen of invloed op uitkeringen/toeslagen?

Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn invloed hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen medisch-noodzakelijke hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.
Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Ik heb een pand zonder woonfunctie. Mag ik hier Oekraïense vluchtelingen laten wonen?

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn snel veel locaties nodig. De gemeente Overbetuwe maakt het daarom tijdelijk eenvoudiger om deze noodopvang mogelijk te maken in ruimtes waar geen woonfunctie op zit. Te denken valt bijvoorbeeld aan ateliers of kantoorruimtes.

Normaal gesproken moet voor tijdelijke bewoning een procedure gevolgd worden die enige tijd duurt. Vanwege de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen maakt Overbetuwe het nu tijdelijk mogelijk om noodopvang te realiseren buiten deze procedures om. Hiervoor heeft de gemeente een beleidslijn opgesteld met voorwaarden.

Zo moet de ruimte voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit op het punt van brandveiligheid en gezondheid. De eigenaar moet de opvang van vluchtelingen melden bij de gemeente, zodat er zicht blijft op de aantallen vluchtelingen die in Overbetuwe verblijven. Een toezichthouder van de gemeente kan langskomen om de ruimte te inspecteren. En we vragen de eigenaar van het pand om de buren en andere belanghebbenden te informeren over de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Als de opvang eindigt, gelden weer de bestaande regels. Dat betekent dus dat er geen verblijf meer is toegestaan.

Deze beleidslijn geldt voor alle kleinschalige situaties waarin mensen Oekraïense vluchtelingen opvangen in een bestaand pand zonder woonbestemming of vergunning voor een woonfunctie. Bij grotere locaties overlegt de gemeente met de initiatiefnemer of opvang mogelijk gemaakt kan worden.

Mogen Oekraïnse vluchtelingen hun opvanghuis verlaten?

Oekraïners mogen per 1 december 2022 tijdelijk hun opvanghuis verlaten. Met de nieuwe regeling mogen vluchtelingen uit Oekraïne de opvang maximaal 28 dagen verlaten, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun financiële toelage (zoals de toelage voor levensonderhoud) of voor hun plek in de gemeentelijke opvang.

Moeten we de vluchtelingen die bij ons verblijven ergens laten registreren?

Oekraïense vluchtelingen die in Overbetuwe verblijven bij inwoners, worden dringend gevraagd zich bij de gemeente Overbetuwe in te schrijven. Zij of hun gastgezin kunnen daarvoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0481.

Door zich in te schrijven bij de gemeente, krijgen ze een Burger Service Nummer (BSN) zodat ze eventueel kunnen werken en gemakkelijker toegang krijgen tot onderwijs en zorg. Ook kan de gemeente hen helpen met informatie over onderwijs voor de kinderen, zorg, welzijn en financiën.

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs.

Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Op dit moment is het in Overbetuwe als volgt geregeld:

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Er is een speciale groep voor basisonderwijs voor Oekraïense kinderen gevestigd in een basisschool in Zetten. Deze is uitsluitend bestemd voor kinderen die in een van de dorpen ten westen van de snelweg A50 wonen. Oekraïense kinderen die in een dorp ten oosten van de A50 wonen kunnen terecht bij een basisschool in het eigen dorp of, als daar geen basisschool is, in een dorp dichtbij.

Oekraïense groep in Zetten

De Oekraïense groep voor basisonderwijs is gevestigd in de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen gaan naar deze school in Zetten:

 • Zetten
 • Heteren
 • Herveld
 • Andelst
 • Hemmen
 • Randwijk  

Aanmelden

De ouder kan het kind fysiek op de Dr. Lammerts van Buerenschool aanmelden via een aanmeldformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de school.

 • Adres: H. Piersonstraat 23, Zetten
 • Telefoon: 0488 45 15 69
 • Contactpersoon: Jos Schoenmakers.

Overige scholen in andere dorpen

Voor de dorpen ten oosten van de A50 is er (voorlopig nog) géén speciale groep voor Oekraïense kinderen beschikbaar. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen kunnen zich aanmelden op elke basisschool in het eigen dorp of daar dichtbij.

 • Elst
 • Driel
 • Oosterhout
 • Slijk-Ewijk
 • Homoet
 • Valburg 

Voortgezet onderwijs

Oekraïense kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in onze gemeente verblijven bij particulieren, zijn voor het volgen van voortgezet onderwijs aangewezen op een Internationale Schakelklas (ISK). Afhankelijk van de verblijfplaats van de kinderen, kunnen zij terecht in Arnhem of Wageningen. Daarbij geldt de volgende indeling:

ISK Arnhem

Leerlingen uit Elst, Driel, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Homoet en Valburg kunnen terecht bij ISK Arnhem.

Adres: Groningensingel 1245, 6835 HZ Arnhem

ISK Wageningen

Leerlingen uit Heteren, Herveld, Hemmen, Randwijk en Zetten kunnen terecht bij ISK Wageningen.

Adres: Pantarijn ISK, Hollandseweg 9, 6706 KX Wageningen

Aanmelden

Nadat mensen uit Oekraïne hun verblijf bij het meldpunt in de gemeente hebben laten registreren, kunnen ze zich aanmelden bij de opleiding. Ook moeten ze een kopie van het paspoort inleveren.

Voor de reis van en naar de ISK gaan we ervan uit dat kinderen in deze leeftijd in staat zijn om (uiteindelijk) zelfstandig te reizen naar school per fiets of met het openbaar vervoer.

Leerlingenvervoer vanuit de gemeente is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een structurele beperking waardoor zelfstandig reizen geen optie is. We bekijken momenteel of we fietsen ter beschikking kunnen stellen en of we ook begeleiding door vrijwilligers kunnen organiseren zodat de kinderen de route veilig kunnen leren kennen.

Stel gerust uw vraag

Hebt u vragen over onderwijs? Neem dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe, via telefoonnummer 14 0481, keuze 1, vervolgens keuze 2 (Opvoeden en hulp voor uw gezin).

Zijn er binnen de gemeente Overbetuwe initiatieven om te helpen?  

Forte Welzijn inventariseert de lopende initiatieven in Overbetuwe om Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen te helpen. Forte Welzijn werkt samen met verschillende organisaties zoals Vluchtelingenwerk. Forte Welzijn inventariseert de acties die binnen Overbetuwe plaatsvinden, en brengt ook het aanbod van vrijwilligers samen met de vraag.

Heeft u een idee voor een activiteit voor deze vluchtelingen? Wilt u een luisterend oor zijn? Of heeft u zelf een initiatief waarbij u vrijwilligers kunt gebruiken? Forte Welzijn hoort het graag. Mail naar helpeninoverbetuwe@fortewelzijn.nl of bel 085 - 040 60 66. U kunt hier ook terecht voor vragen.

U kunt uzelf direct aanmelden als vrijwilliger bij de Vrijwilligerspool op geldersehanden.nl

Verder heeft Forte Welzijn een speciale Facebook pagina: Forte helpt Oekraïne.

Ik wil spullen geven, kan dat?

Voor de noodopvang in de Wanmolen zijn op dit moment geen spullen meer nodig. Mogelijk later weer wel, als er een langdurige noodopvanglocaties in Overbetuwe komt, maar dat is nu nog niet bekend. Ook hoeft u op dit moment niet naar Forte Welzijn te bellen om spullen aan te bieden. Op het moment dat er weer spullen nodig zijn, doen wij weer heel graag een beroep op u. We zullen daarvoor dan een oproep doen via onze website, het gemeentenieuws en Facebook. Als u spullen wilt geven, kunt u dat op dit moment het beste doen bij een van de vele particuliere inzamelacties.

Ik maak me zorgen over een vluchteling, wat kan ik doen?

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Hebt u vermoedens dat er misbruik wordt gemaakt van een vluchteling? Dan zijn er diverse mogelijkheden om in actie te komen:

Problemen op het werk

Voor werk gerelateerde problemen en arbeidsuitbuiting kunt u terecht bij FairWork via het telefoonnummer 020 760 0809 of de website van FairWork. Contact in eigen taal is mogelijk. Een vermoeden van arbeidsuitbuiting kunt u melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800 5151.

Dwang en uitbuiting

Bel bij direct gevaar het alarmnummer in Nederland: 112. Een vermoeden van dwang en uitbuiting, kan u telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Bel voor meer informatie 033 448 1186 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur) of info@comensha.nl of kijk op  de website van CoMensha.