Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een schriftelijk bewijs van een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsregistratie, echtscheidingsakte of overlijdensakte vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt het uittreksel of afschrift online of in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor een afspraak.

DigiDAfschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Als u advocaat of notaris bent, kunt u het online aanvragen. U heeft daarvoor e-Herkenning nodig.

Hoe u het uittreksel of afschrift aanvraagt

  • Vraag het uittreksel online aan.
  • U betaalt met iDeal.
  • U krijgt het uittreksel binnen een week thuisgestuurd.

Als u het uittreksel sneller nodig heeft, kunt u het bij de balie aanvragen. Maak daarvoor een afspraak.

Tip: Een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u bent getrouwd of waar u het partnerschap heeft gesloten.

Kosten

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand €16,60.

Machtiging

U kunt iemand anders machtigen

  • Vul het machtigingsformulier (Pdf) in.
  • Geef het formulier en een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart mee.
  • De gemachtigde neemt ook zijn of haar eigen paspoort of identiteitskaart mee.

Meer informatie

U kunt ook een internationaal uittreksel of afschrift aanvragen, in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaan of Turks. Dat is soms nodig voor gebruik in het buitenland.