Als u in het buitengebied erfbeplanting wilt aanleggen rond uw huis of een oude hoogstamfruitboomgaard wilt herstellen, kan de gemeente hieraan bijdragen. U kunt ook een bijdrage aanvragen als u in een komgebied een poel wilt aanleggen en onderhouden.

Voorwaarden

U woont in het buitengebied en gaat:

 • Erfbeplanting (struiken die van oorsprong hier thuishoren) aanplanten.
 • Een hoogstamfruitboomgaard herstellen of aanplanten.
 • In de komgebieden Hollanderbroek of Zettense Veld een poel herstellen of aanleggen.

Wat moet u doen?

U neemt contact met ons op en maakt een afspraak. Een medewerker van de gemeente komt bij u langs en maakt samen met u een plan. U krijgt de beplanting gratis van de gemeente. Daarna zorgt u zelf voor het planten en het onderhoud.

Wat is landschappelijke beplanting?

Voorbeelden van landschappelijke beplanting zijn:

 • Geschoren hagen
 • Wilde hagen
 • Houtwallen of singels
 • Bosjes
 • Bomenrijen
 • Knotbomen
 • Fruitbomen
 • Poelen