Uw verzoek om subsidie van het onderhoud dient u bij de gemeente in. De aanvraag voor onderhoudssubsidie vraagt u elk jaar voor 1 februari aan. De onderhoudssubsidie wordt elk jaar opnieuw verleend.

De onderhoudswerkzaamheden moeten ook in dat jaar worden uitgevoerd. De provincie geeft ook subsidie voor onderhoud van monumenten. De aanvraag hiervoor wordt geregeld door de gemeente. De uitbetaling van deze subsidie wordt ook door de gemeente geregeld.

Online aanvragen

Gemeentelijke monumenten

Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een dorp of regio. In dat geval kan de gemeente het pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. De gemeente besluit zelf welke regelingen gelden voor deze panden. Een van de taken van de gemeente is het beoordelen van omgevingsvergunningen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.