Wilt u tijdens de Vierdaagse, de dag van Elst, in de gemeente Overbetuwe, een standplaats innemen om eten en/of drinken te verkopen, wilt u reclame maken voor een product of wilt u een verzorgingspost inrichten? Dan heeft u hiervoor een tijdelijke standplaatsvergunning nodig.

Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Aanvragen standplaatsvergunning

U kunt de vergunning minimaal vier weken voordat u de standplaats voor de 4-daagse wilt innemen aanvragen, dus tot uiterlijk 19 juni 2023.

Voor het aanvragen van een standplaats voor een verzorgingspost kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier Verzorgingspost

Voor het aanvragen van een standplaats voor een het verkopen van goederen en/of etenswaren en voor het maken van reclame/promotie gebruikt u het Aanvraagformulier reclame/promotie

Goed doel

Als de opbrengst van de verkoop naar een goed doel gaat, betaalt u geen legeskosten. Binnen 6 weken na de vierdaagse mailt u een kopie van het stortingsbewijs naar omgevingsloket@overbetuwe.nl. Als dit bewijs niet opstuurt, betaalt u toch nog de leges.

Kosten

De kosten voor een standplaatsvergunning verkoop of reclame/promotie voor de 4-daagse bedragen in 2023: € 165,-.

Voor een standplaats voor ideële doelen en voor het innemen van een verzorgingspost betaalt u geen leges.

Voorwaarden

U heeft een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats. Ook heeft u een vergunning nodig als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is. Door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen. De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid. Flyeren is niet toegestaan tijdens de Vierdaagse, dag van Elst.