Wilt u spullen of eten verkopen vanuit een kraam, wagen, tafel of ander middel? En doet u dat op of aan de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Er zijn 2 soorten standplaatsen:

 • Vaste standplaatsen: waarbij u het hele jaar door producten kunt verkopen
 • Seizoen standplaatsen: waarbij u seizoensgebonden producten voor een korte tijd kunt verkopen.

Voorwaarden vaste standplaatsen

 • De persoon die de vergunning aanvraagt moet in de kraam/verkoopwagen staan.
 • De standplaats waar u kunt staan, wordt door de gemeente aangewezen.
 • Er mogen geen alcoholische dranken verkocht worden.
 • Kramen waarin frituur op gas gebruikt wordt, moeten op minimaal 5 meter van de gevel staan.
 • Bak- en braadkramen moeten een afstand van minimaal 2 meter van elkaar afstaan.

Voorwaarden (tijdelijke) seizoen standplaatsen

 • De persoon die de vergunning aanvraagt moet in de kraam/verkoopwagen staan.
 • Als de standplaats op privéterrein is, moet u ook toestemming van de eigenaar van de grond hebben.
 • Er moeten seizoen producten verkocht worden of gedrukte of geschreven stukken van belangeloze instellingen en politieke partijen uitgegeven worden.
 • De standplaats wordt voor maximaal 4 maanden afgegeven.

Bij een standplaatsvergunning moet u ook voldoen aan eisen die in andere wetten worden gesteld. Denk hierbij aan de Wet Milieubeheer, hierin staan regels ter voorkoming van hinder en overlast en de Warenwet hierin staan regels om de hygiëne van aangeboden goederen te waarborgen.

Aanvraagformulier standplaatsvergunning

U vraagt de vergunning minimaal 4 weken voordat u de standplaats wilt innemen aan. Wij proberen de vergunning binnen 4 weken te verlenen. De wettelijk toegestane termijn is 8 weken. Deze termijn kan met nog eens 8 weken verlengd worden.

Kosten

 • De kosten voor een standplaatsvergunning zijn € 171,-.
 • Voor standplaatsen op gemeentegrond betaalt u ook precariobelasting.
 • Als u gebruik maakt van stroom vanuit een gemeentelijke voorziening, dan betaalt u stroomkosten. Voor een standplaats voor belangeloze doelen betaalt u geen leges.