Zelf woon ik in Arnhem, dus kom ik bijna dagelijks per fiets, trein of auto naar Overbetuwe.

In de dorpen probeer ik zoveel mogelijk contact te onderhouden met actieve bewonersgroepen die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp, wijk of buurt. Dit zijn bijvoorbeeld dorpsraden, maar ook allerlei werkgroepen, activiteitencommissies of stichtingen die zich inzetten voor hun dorp. Ik wil graag weten waar ze zich voor inzetten en kan wanneer het nodig is ondersteuning bieden, en/of op zoek gaan naar passende hulp of expertise op een bepaald gebied. Als dorpscontactpersonen kennen we de gemeentelijke organisatie goed, waardoor we mensen of projecten kunnen helpen op de juiste plek te komen. Andersom helpen we onze collega’s door ze te vertellen wat mensen belangrijk vinden in de dorpen.

Voor mij is het altijd van belang om te weten wat de context van een vraag of verhaal is en in welk dorp zich iets afspeelt. Ieder dorp heeft een eigen geschiedenis en cultuur, waardoor overal andere dingen nodig zijn en blijken te werken. Ik word heel blij als ik vanuit mijn rol een bijdrage kan leveren in het realiseren van inwonersinitiatieven.