In 2021 is de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2021-2025 gepresenteerd. De routekaart besteedt aandacht aan meerdere duurzaamheidsthema’s.

De routekaart geeft richting, kaders en doelen op hoofdlijnen mee voor de komende 4 jaar. In kader van de nieuwe Omgevingswet, wordt zo de basis gelegd voor een meer programmatische aanpak. Uitwerking vindt plaats in meer specifieke beleidsnota’s en uitvoeringsplannen, waarbij duurzaamheid in alle gevallen een inclusief thema wordt. Duurzaamheid strekt zich daarbij uit tot alle portefeuilles en is niet beperkt tot de portefeuille duurzaamheid.

Ook biedt de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025link naar pdf bestand meer ruimte voor invulling direct vanuit de samenleving.