In de Regio Arnhem Nijmegen werkt Overbetuwe samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen. Zij werken aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie.

Nederland wordt schoner en stiller. We worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor iedereen.

Ook Overbetuwe doet mee. Binnen de gemeente zelf, en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen samen met veel partijen de mogelijkheden.

Bekijk welke partijen er meer doen op deze website

Duurzame energie in Overbetuwe

Overbetuwe heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Gekozen is voor de zone rondom de A15 en de Betuweroute. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen voor wind- en zonneparken in die zone.

Gemeenten én inwoners aan zet

Het vervolg: nieuwe momenten om mee te praten

Aankomende jaren worden de plannen concreter en gaat het over precieze locaties en projecten in de regio. Omdat de energietransitie zo groot is, is de RES een meerjarig traject. Inwoners en stakeholders kunnen ook later in het traject verder meepraten over de energieplannen. Want de RES Regio Arnhem Nijmegen maken we van, voor en door de regio.

Meer informatie

Wat staat er in RES 1.0?

  • Elektriciteit: we dragen vanuit Regio Arnhem Nijmegen met 1,62 TWh bij aan de landelijke ambitie van 35 TWh opwekking via zonnevelden, grootschalig zon-op-dak en windturbines.
  • Ruimtelijke afspraken: de RES 1.0 bevat afspraken voor de toekomst die richting geven aan locatiekeuzes voor zon- en windprojecten. Voor Overbetuwe is de locatie al bepaald.
  • Efficiënte uitbreiding elektriciteitsnetwerk: de verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES 1.0 is 89% - 11%.
  • Warmteclusters: is regionale warmte-infrastructuur mogelijk in onze regio?
  • Draagvlak en lokaal eigendom: inwoners kunnen via hun gemeenten meepraten. De RES 1.0 beschrijft hoe inwoners ook vanuit de regio betrokken gaan worden.

Verder is besproken dat de komende afspraken bedoeld zijn op behoud van natuur en betaalbare oplossingen. Door bijvoorbeeld zonneparken en windmolens te combineren op één locatie. Hierdoor is er veel minder investering in de infrastructuur nodig. Dat maakt het goedkoper. Ook is het belangrijk dat we hiermee onze prachtige natuur beschermen.