Functie

Wethouder 4e locoburgemeester

Taken

 • Schulddienstverlening
 • Armoede en minimabeleid
 • Werk en inkomen (P-wet)
 • Dienstbare overheid
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Informatieveiligheid
 • Recreatie, Toerisme
 • Jeugdzorg/ Breed Sociaal Domein
 • Inburgering statushouders
 • Groene Groeiregio: Ontspannen regio
 • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretriaat@overbetuwe.nl.

Nevenfuncties

 • Secretaris WV de Meteoor