Functie

Wethouder 4e locoburgemeester

Taken

 • Schulddienstverlening
 • Armoede en minimabeleid
 • Werk en inkomen (P-wet)
 • Dienstbare overheid
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Informatieveiligheid
 • Recreatie, Toerisme
 • Jeugdzorg (o.a. jeugdhulp, gecertificeerde instellingen, jeugdzorg+, kinderbeschermingsmaatregelen)
 • Inburgering statushouders
 • Groene Groeiregio: Ontspannen regio en Groene Groei
 • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

 • Lid bestuurscommissie Onderwijs (onbetaald)
 • Lid bestuurscommissie Inkoop (Jeugd) (onbetaald)
 • Lid bestuurscommissie Participatie (onbetaald)
 • Lid Regionaal Werkbedrijf (RWB) (onbetaald)
 • Lid AB Recreatieschap Over-Betuwe (onbetaald)
 • Lid AB en stuurgroep BVO DRAN (onbetaald)
 • Deelnemer Regionaal Portefeuillehouders Overleg (RPO) Participatie (onbetaald)
 • Secretaris WV de Meteoor (onbetaald)
 • Aandeelhouder van POKK B.V.
 • Secretaris Ronde Tafel 40+ Arthur (onbetaald)