In de gemeente Overbetuwe is het niet altijd vanzelfsprekend dat u permanent in een recreatiewoning kunt verblijven. Daarvoor moet het pand een woonbestemming hebben.

Voorwaarden

  • Als u zich inschrijft op een adres in de Basisregistratie Personen, betekent dat niet altijd dat u daar mag wonen volgens het bestemmingsplan.
  • Als u in een pand woont dat geen woonbestemming heeft, dan kunnen wij een handhavingsprocedure starten omdat dat niet mag.
  • Een voorbeeld is het wonen in een bedrijfspand of een vakantiepark. Alleen Park Tergouw in Oosterhout heeft wel een woonbestemming.
  • U kunt zelf zien welke bestemming een adres heeft.

Bekijk welke bestemming een adres heeft

Heeft u hierover nog vragen? Bel 14 0481 en vraag naar het Omgevingsloket.