Bij grote evenementen als kermissen, beurzen, braderieën, open dagen scholen kunt u als organisator reclame-/sandwichborden aan lantaarnpalen plaatsen. Als organisator kunt u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Om reclamemateriaal te verspreiden heeft u soms toestemming van de gemeente nodig.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht.
 • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
 • Voor meer permanente reclame worden meer eisen gesteld dan bij een aanvraag voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord. 

Het bevoegd gezag zal de aanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Reclameborden plaatsen

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een vergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Borden kunt u plaatsen op vastgestelde locaties. U kunt kiezen uit 3 grondgebieden binnen de gemeente, volgens het principe vol = vol.

Aanvraag

 • U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Doet u de aanvraag namens een bedrijf, stichting of vereniging en heeft u e-Herkenning? Doe dan de aanvraag online via het Omgevingsloket. Neem in andere gevallen contact op met de gemeente.
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk. 

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, als het plaatsen van reclame onderdeel uitmaakt van meerdere bouw- of verbouwactiviteiten).

 • Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Kosten

€ 82,50 per 10 sandwichbord- en driehoeksborden per grondgebied met een maximale plaatsingsperiode van 14 dagen.

Reclamemateriaal verspreiden

Soms zijn er voorwaarden verbonden aan het verspreiden van reclamemateriaal. Meld dit daarom vooraf aan de gemeente.

Let op! Tijdens de dag van Elst op de route van de Nijmeegse Vierdaagse is het verboden om reclamemateriaal te verspreiden.

Aanvraag

Geef vooraf aan de gemeente de volgende informatie door:

 • Om wat voor reclamemateriaal het gaat.
 • Waarom u het wilt verspreiden.
 • Wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden.
 • Waar u het wilt verspreiden.

Voorwaarden

U maakt afspraken met de gemeente over het opruimen van achtergebleven materiaal.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.