Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Een te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders bij ons melden.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden in een van de volgende situaties:

 • U zoekt naar een huurwoning van een particuliere verhuurder of woningcorporatie
 • U huurt een woning van een particuliere verhuurder, woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders
 • U bent een buitenlandse werknemer met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau

Wat is ongewenst gedrag

U kunt ongewenst gedrag melden in een van de volgende situaties:

De verhuurder:

 • Discrimineert u
 • Bedreigt u of maakt u bang
 • Vraagt een te hoge borg. Dus een bedrag hoger dan 2 maanden kale huur
 • Maakt geen schriftelijk huurcontract
 • Geeft u geen goede informatie over:
  • Uw rechten en plichten bij de huur van de woning
  • De hoogte van de borg
  • Wanneer u de borg terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • Hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • Contactinformatie van het meldpunt Problemen met uw verhuurder
  • De servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten

Nodig bij uw melding

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en documenten

Na uw melding

 • U krijgt een bevestiging van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Als de situatie niet heel dringend is, controleren we de melding later. We kunnen u daarover niet altijd informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Is de verhuurder een particulier? En zien we na uw melding dat de verhuur van de woning of het gedrag van de verhuurder niet voldoet aan de regels? Dan kunnen we de verhuurder een waarschuwing geven en verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of we geven de verhuurder een boete.
 • Is de verhuurder een woningcorporatie? En zien we na uw melding dat de verhuur van de woning of het gedrag van de woningcorporatie niet voldoet aan de regels? Dan spreken we de woningcorporatie daarop aan. We kunnen de corporatie niet verplichten om het gedrag te veranderen of de woning volgens de regels te verhuren. We kunnen de corporatie ook geen boete geven.
 • Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. We kunnen niet alle meldingen meteen controleren, gebruiken of oplossen. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakken we altijd op

Meer informatie

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen. Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Lees meer over de Wet goed verhuurderschap.

Kosten

Gratis