De gemeente Overbetuwe heeft officiële vriendschapsbanden (jumelage) met 3 buitenlandse gemeenten: Usingen en Zülpich in Duitsland en Boleszkowice in Polen. De vriendschapsbanden met deze partnergemeenten zijn ontstaan vanuit de voormalige gemeenten Heteren, Valburg en Elst.

Overbetuwe-Boleszkowice

Boleszkowice is een kleine, agrarische plattelandsgemeente met ruim 3000 inwoners. Het ligt in het noordwesten van Polen, in de provincie Gorzow.

Naast de normale culturele uitwisseling met Boleszkowice, wordt er op verschillende gebieden samengewerkt, zoals sport, zorg, gemeente en brandweer. De stichting Overbetuwe-Boleszkowice coördineert de onderlinge samenwerking. Jaarlijks maakt de stichting in overleg met de zusterorganisatie in Polen een uitwisselingsprogramma. Hierin wordt ook opgenomen het transport van hulpgoederen, zoals schoolmeubilair en materiaal voor de gezondheidszorg. Ook is de gemeente Boleszkowice vertegenwoordigd tijdens de Polenherdenking in Driel.

Overbetuwe-Usingen

Vijfendertig kilometer ten noorden van de Duitse plaats Frankfurt am Main ligt de gemeente Usingen. Het telt meer dan 13.000 inwoners en bestaat uit 7 kernen: het stadje Usingen en de dorpen Esbach, Michelbach, Wernborn, Kransberg, Merzhausen en Welhelmsdorf.

Sinds 1975 zijn er meerdere uitwisselingen geweest tussen de voormalige gemeente Valburg en Usingen. Na de herindeling zijn de warme banden blijven bestaan. Jaarlijks organiseert het jumelagecomité Overbetuwe-Usingen samen met de zusterorganisatie in Usingen een culturele en sportieve uitwisseling. Ook is de gemeente Usingen vertegenwoordigd tijdens de Polenherdenking in Driel.

Overbetuwe-Zülpich

In 1976 was de viering van 1250 jaar Elst. Toen is de vriendschapsband met Zülpich ontstaan. Deze stad ligt in de omgeving van Keulen en telt meer dan 20.000 inwoners.

Het bijzondere aan de band met Zülpich is, dat daar het oudste schriftelijke stuk is getekend. Hierin wordt Elst genoemd. Vanaf de viering van 1976, vinden er regelmatig uitwisselingen plaats tussen verenigingen en particulieren. Binnen de uitwisselingen speelt het jumelagecomité Overbetuwe-Zülpich een centrale rol. Een voorbeeld van een uitwisseling is de jaarlijkse deelname van Muziekvereniging koning Willem-Alexander aan de Rosenmontag in Zülpich. Ook is de gemeente Zülpich vertegenwoordigd tijdens de Polenherdenking in Driel.