De laatste tijd krijgen we bij de gemeente Overbetuwe veel vragen binnen over het vliegen van paramotors boven grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Daarom willen wij graag hierover informatie geven.

Verklaring van geen bezwaar

Alleen met een verklaring van geen bezwaar mag men in de gemeente opstijgen of landen met een paramotor. De burgemeester kijkt naar de openbare orde en veiligheid op het terrein van waar de paramotorvlieger gaat opstijgen en landen. Verder stemt de eigenaar van het terrein uiteraard in met het gebruik van het weiland. Dit is overigens een privaatrechtelijk onderdeel tussen eigenaar en gebruiker. Het terrein wordt alleen gebruikt voor starten en landen.

Bevoegde instantie bij klachten

Als de paramotorvlieger in de lucht is, is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het verantwoordelijke bevoegde gezag.

De Inspectie Leefomgeving & Transport divisie Luchtvaart en de Nationale Politie Dienst Luchtvaart zien toe op de naleving van de voorschriften over gebruik op het land en het gebruik in de lucht.

Bij gebruik in de lucht kan de gemeente niets doen omdat ze niet bevoegd is.

Wet Luchtvaart

Op de vliegactiviteiten is de Wet Luchtvaart(externe link) van toepassing. Hierin is onder meer de minimale vlieghoogte van 150 meter geregeld. Voor mensenmassa’s en aaneengesloten bebouwing geldt een wettelijke minimale vlieghoogte van 300 meter, maar paramotorvliegers proberen in deze gebieden in zoveel mogelijk niet te vliegen.

Voor de paramotor moet een geluidscertificaat afgegeven zijn. Hierin staat dat de paramotor niet meer geluid maakt dan 60 dB (A) op 150 meter hoogte. Alleen met een geluidscertificaat wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een Bewijs van Luchtwaardigheid en een Bewijs van Inschrijving afgegeven.

Daarnaast moet een paramotorist beschikken over een door de KNVvL afgegeven vliegbrevet.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over paramotorvliegen en over de wet- en regelgeving kunt u vinden op de volgende websites: