We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte in de bebouwde kom te verbeteren. Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kijken we of we ook andere kansen voor verbetering kunnen meenemen, bijvoorbeeld voor wegen, spelen, verlichting en water. In november 2023 zijn we van start gegaan in de eerste dorpen: Oosterhout en Randwijk.

Nieuw ontwerp voor Randwijk

Sinds november zijn we samen met een adviesbureau en een bewonersgroep bezig een plan te maken voor verschillende locaties in de bebouwde kom van Randwijk. Daarbij houden we rekening met wensen van bewoners en met onze ambities voor klimaatadaptatie, hittebestrijding en biodiversiteit. Als start hebben we een overleg gehad met een bewonersgroep. Ook hebben we wensen van kinderen opgehaald via een tekenworkshop op de basisschool. Met hulp van de input hebben we voor de verschillende locaties een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze zijn nu klaar. U kunt ze bekijken in deze presentatie. Op de kaart voor Randwijk en Indoornik ziet u om welke locaties het gaat. 

Inloopbijeenkomst

Op 25 april was er een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Randwijk. U kon reageren op de ontwerpen. Ook kon u meer te weten komen over spelen, groen, duurzaamheid en energiebesparing. Denk aan isolatie van uw huis en het gebruik van regentonnen. 

Wat doen we met uw reacties?

We gebruiken uw reacties om de voorlopige ontwerpen zo nodig aan te passen en definitief te maken. Op onze website plaatsen we straks de definitieve ontwerpen en een uitleg over hoe we uw reacties verwerkt hebben. Dit najaar gaan we van start met de uitvoering.

Wilt u meer weten over ambities openbare ruimte?

Onze ambities en aanpak staan in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). Lees de publiekssamenvatting of het complete plan. We hebben 6 ambities gekozen voor onze openbare ruimte: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en Circulair en Veilig.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectleider Martijn Klomp. Hij is bereikbaar via ons algemene mailadres info@overbetuwe.nl.