Binnen de gemeente zijn veel verkeersregels van toepassing, zoals parkeerverboden en inrijdverboden. Bij ons kunt u een ontheffing van deze verboden aanvragen. Wij mogen niet voor alle regels een ontheffing verlenen, zoals maximumsnelheid en voorrangsregels.

Aanvraag

  • U kunt bij ons een aanvraag schriftelijk indienen.
  • Bij uw aanvraag moet u aangeven voor welke straat (of straten), voor welke geboden of verboden u een ontheffing wilt en hoe lang deze ontheffing geldig moet zijn. Daarnaast moet u duidelijk omschrijven waarom u deze ontheffing nodig heeft.
  • Geeft u bij uw aanvraag ook aan voor welk(e) voertuig(en) deze ontheffing verleend moet worden. De ontheffingen worden zoveel mogelijk op kenteken verleend, dus stuurt u daarom een kopie van het kentekenbewijs (tenaamstelling) mee.
  • Wij kunnen, als de ontheffing verleend wordt, meer voorwaarden stellen aan een ontheffing.

Kosten

Een aanvraag indienen voor ontheffing verkeersregels en verkeerstekens kost € 39,-.