Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

eHerkenning linkAanvragen

U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Veel energie verbruikt
 • De lucht vervuilt
 • Geluidsoverlast veroorzaakt
 • Stankoverlast veroorzaakt

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld door:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie.
 • Autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen.
 • Landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken.

Aanpak

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de activiteitenbesluit internetmodule. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het milieu aan:

Log in met e-Herkenning. 

Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:

 • Akoestisch rapport
 • Bodemonderzoeksrapport
 • Geurrapport
 • Energierapport
 • Plattegrond
 • Bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht