Er is groot onderhoud aan de Mozartstraat in Elst nodig. We willen dit moment ook gebruiken om de Mozartstraat anders in te richten en veiliger en leefbaarder te maken. De hoofdstraat is eerst aan de beurt. Later pakken we ook de hofjes aan. Ook het kruispunt met de Griegstraat willen we veiliger maken.

We informeren u voortaan hierover via een digitale nieuwsbrief ‘Nieuwe inrichting Mozartstraat’. Wilt u het laatste nieuws blijven volgen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U krijgt al het nieuws dan automatisch in uw mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe inrichting

Uitgangspunten voor nieuwe inrichting

 • Nieuwe inrichting sluit aan bij een 30-km gebied
 • Veiligheid omhoog, snelheid omlaag
 • Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk 
 • Inrichting met oog voor duurzaamheid
 • Bewoners adviseren over plannen 
 • Uitvoeren binnen budget

Keuze uit 2 ontwerpen

We lieten u in december 2022 een praatontwerp zien. Uw reacties daarop hebben we gebruikt om 2 nieuwe ontwerpen te maken. U kunt uw voorkeur uitspreken voor:

 1. Een woonstraat met klinkers.
  • Extra aandacht voor zijwegen door een lange drempel (plateau)
 2. Een fietsstraat van rood asfalt.
  • De auto is hier te gast. Fietser heeft voorrang. Zijwegen sluiten aan met inritten.
 3. Soort boom
  • De bomen komen in beide ontwerpen terug van de woonstraat en fietsstraat. 

In beide ontwerpen komt er meer groen in het zuidelijk deel. In het noordelijk deel komen er meer parkeerstroken langs de weg in het noordelijk deel.
Verder hebben we een ontwerp gemaakt voor een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers op het kruispunt Mozartstraat-Griegstraat.

Reageren op ontwerp

Op 27 september lieten we u beide ontwerpen zien tijdens een informatiebijeenkomst. U kon tot en met dinsdag 4 oktober reageren op de ontwerpen door het stemformulier in te vullen.

Planning

 • Oktober 2023 College: besluit over ontwerp
 • Oktober Terugkoppeling van uw reacties 
 • Oktober - november Adviezen van Politie/SGO/fietsersbond    
 • Oktober – december Uitwerken gekozen ontwerp
 • Januari – maart 2024 Voorbereidingen aanbesteding
 • Maart - april Aanbesteding
 • Mei Informatiebijeenkomst aannemer
 • Mei 2024 – januari 2025 Start werkzaamheden
 • Start fase 2 de Hofjes Voorjaar 2024