Duurzaamheidsmaatregelen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Toekomstbestendig Wonen Gelderland lening zijn onder andere:

Ruimteverwarming

 • Infrarode warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming
 • Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV)
 • HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp
 • Gelijkstroompomp
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Energieproductie

 • Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer
 • Zonnepanelen of zonnefolie en de daarbij behorende spanningsomvormer
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan een kleine windturbine of zonnepanelen
 • PVT- panelen
 • Laadpaal (particulier bezit en gebruik)

Warm water

 • Zonneboiler

Isolatie

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Raamisolatie: hoogrendementsglas (HR++ glas)
 • Isoleren deuren en gevelpanelen
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie/ bodemisolatie
 • Witte dakbedekking

Ventilatie

 • Installatie voor warmteterugwinning uit afvoerwater of -lucht
 • Vraag gestuurde ventilatie
 • Gelijkstroomventilator

Energieadvies en monitoring

 • Maatwerkadvies: uitgevoerd door een adviseur die is aangesloten bij een bedrijf met een zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02 certificaat.
 • Energiemonitor: Energiemonitoringsysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.

Dit is een niet uitputtende lijst, ook overige maatregelen om een woning te verduurzamen mogen worden toegepast. Wel geldt dat deze naar het oordeel van het college aantoonbaar moeten bijdragen aan het verduurzamen van de woning.