Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. Loonkostensubsidie kan door de werkgever aangevraagd worden bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

U vraagt de loonkostensubsidie aan via instrumentengids-dennis.nl.

Aanvragen

Arbeidsbeperking

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn.

U kunt ook voor een jongere vanaf 18 jaar die door een beperking niet het minimumloon kan verdienen, een loonkostensubsidie aanvragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Deze wordt vastgesteld door de loonwaardemeting.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van loonkostensubsidie zijn:

  • De werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering.
  • De werknemer staat ingeschreven in een gemeente in Nederland.
  • De werkgever heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag gedaan.

Aanvraag

Neem altijd eerst contact op met de klantmanager van het Sociaal Team Overbetuwe.

Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.