Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Ondernemers van horecabedrijven kunnen een ontheffing sluitingstijd aanvragen. U vraagt de ontheffing minstens 4 weken voor de bedoelde datum aan. Uw aanvraag toetsen wij aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt de ontheffing sluitingstijd aanvragen met ons aanvraagformulier (Pdf, 23kB) . Op dit formulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet indienen. Wij geven op tijd antwoord.

Kosten

Deze ontheffing kost € 86,-.