Als inwoner van gemeente Overbetuwe of als belanghebbende kunt u inspreken tijdens een Politieke Avond. Geef uw mening over een (beleids)voornemen of plan via een inspraakprocedure.

Inspraak Politieke Avond

Wilt u inspreken bij de gemeenteraad op een Politieke Avond? Neem dan contact op met de griffie via e-mail: griffie@overbetuwe.nl of telefoon: 14 0481.

Inspraakprocedure

Bij een inspraakprocedure kunt u uw mening geven voordat de gemeente een besluit neemt. Als u een inspraakreactie wilt indienen dan doet u dit per post, digitaal of mondeling. De gemeente geeft per onderwerp in de publicatie over het plan of een ontwerp-besluit aan hoe u kunt inspreken en tot welke datum dit mogelijk is.

DigiD linkOnline een inspraakreactie indienen 

Hoe inspraak werkt

  • U geeft aan wat u van het (beleids)voornemen of plan vindt.
  • We wegen alle inspraakreacties af tegen het belang van het beleid dat de gemeente wil uitvoeren.
  • Daarna stelt de gemeenteraad of het college het beleid of plan vast.
  • Uw inspraakreactie kan ervoor zorgen dat de gemeente het beleid of plan aanpast. Het kan ook zijn dat de gemeente het beleid of plan zonder aanpassing vaststelt.