Een in- of een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Om een in- of uitrit aan te mogen leggen, moet de gemeente u een omgevingsvergunning verlenen.

Voorwaarden

Een inrit of uitrit zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit.

De gemeente kan een omgevingsvergunning weigeren in het belang van:

  • De bruikbaarheid van de weg.
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg.
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving.
  • De bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

Als u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wenst op een drukke hoofdontsluitingsweg, zal de gemeente u die vergunning waarschijnlijk weigeren vanwege de verkeersveiligheid.

Aanvraag

  • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket(externe link), om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via ook digitaal aanvragen(externe link). U heeft daarvoor wel uw DigiD nodig.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  • Soms is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
  • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Een vergunning om een inrit aan te mogen leggen kost € 250,-.