U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken.

Informatie over ons beleid maken wij op verschillende manieren actief openbaar. Bijvoorbeeld via de websites raadoverbetuwe.nl(externe link) of overheid.nl(externe link).

Informatieverzoek

De Woo-contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt als u openbare informatie wilt opvragen. U kunt zo’n informatieverzoek doen voor documenten die al openbaar horen te zijn, maar die u niet (meer) kunt vinden. U kunt ook een informatieverzoek indienen voor informatie die alleen voor uzelf belangrijk is.

U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. De Woo-contactpersoon stuurt u waar dat kan de documenten toe of legt uit waar de informatie online is te vinden. Het e-mailadres is info@overbetuwe.nl. Vermeld in de onderwerpregel: ‘informatieverzoek’. Bellen kan ook naar telefoonnummer 14 0481 en vraag naar de Woo-contactpersoon.

Woo-verzoek

Zijn bepaalde documenten nog niet openbaar gemaakt en zijn deze niet geheim? Dan kunt u deze opvragen via een zogenaamd Woo-verzoek. De Woo-contactpersoon kan u hierbij helpen. U kunt een Woo-verzoek op twee manieren indienen: per brief of online door middel van inloggen met DigiD. U kunt dus niet per e-mail een Woo-verzoek indienen. 

DigiD linkOnline Woo-verzoek

Woo-verzoek per brief  

Schrijf een brief met uw verzoek en stuur deze naar:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens de openingstijden of in de brievenbus doen.

Graag de volgende gegevens vermelden

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening.
  • Het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.
  • Welke documenten u wilt ontvangen en over welke periode het gaat.

Voorwaarden voor Woo-verzoek

  • Uw verzoek om informatie is concreet.
  • Het gaat om informatie over een taak van onze gemeente.
  • Het gaat om informatie over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • De informatie is vastgelegd in documenten, geluidsbanden, video’s of foto’s.

Behandeling van uw verzoek

U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Deze termijn kunnen we met 2 weken verlengen. In dat geval krijgt u op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling.

Wij sturen u een besluit waarin staat dat wij uw verzoek (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. We leggen in het besluit uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken. De documenten die wij aan u sturen, zijn vanaf dat moment openbaar.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw Woo-verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken een brief sturen waarin u bezwaar maakt.