Heeft u een hond? Dan is het goed om te weten dat er regels zijn voor het uitlaten van uw hond. Binnen de bebouwde kom zijn er andere regels dan daarbuiten.

Belangrijkste regels

  • Aanlijnen: Binnen de bebouwde kom, bent u verplicht uw hond aan te lijnen. Alleen op plekken waar een hondenlosloopgebied is, mag uw hond loslopen. Buiten de bebouwde kom mag uw hond wel vrij loslopen, behalve op de plekken waar staat dat u uw hond moet aanlijnen. Bijvoorbeeld in een natuurgebied.
  • Hondenpoep: Doet uw hond zijn behoefte op een andere plek dan een hondenuitlaatplaats of hondenlosloopgebied? Dan moet u de poep meteen opruimen. Dat geldt voor binnen en buiten de bebouwde kom. U moet altijd een opruimmiddel bij u hebben als u uw hond uitlaat.

Op sommige plaatsen zijn honden verboden, bijvoorbeeld in speeltuinen, speelweides of openbare plekken met een zandbak.

Hondenuitlaatplaatsen

Deze herkent u aan het bord met de afbeelding van een hond met een riem om. U kunt uw hond hier uitlaten, maar u moet hem wel aangelijnd houden. We maken de hondenuitlaatgebieden regelmatig schoon. De gemeente zorgt voor afvalbakken om de hondenpoep (in een zakje) in te gooien. En we zorgen ervoor dat de bakken op tijd worden geleegd en schoongemaakt.

Hondenlosloopgebieden

Deze herkent u aan het bord met de afbeelding van een hond zonder riem. U kunt uw hond hier lekker los laten lopen en zijn behoefte laten doen. We maken de hondenlosloopgebieden regelmatig schoon. De gemeente zorgt verder voor afvalbakken om de hondenpoep (in een zakje) in te gooien. En we zorgen ervoor dat de bakken op tijd worden geleegd en schoongemaakt.

Boetes

Om de overlast van uw hond zo laag mogelijk te houden, hebben we uw hulp als hondenbezitter nodig. Houd uw hond aangelijnd en ruim poep op waar het moet. Onze toezichthouders controleren hondenbezitters op het nakomen van de regels.

  • Voor het loslopen van uw hond waar dat niet mag is € 100,-
  • Uw hond laten verblijven op een speelweide/speeltuin € 150,-
  • U ruimt de poep niet op, waar u dat wel had moeten doen € 150,-