In de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ staat wat voor gemeente we in 2040 willen zijn. De basis voor deze visie hebben we in 2019 gemaakt. We schreven in een plan op wat we belangrijk vonden en gingen aan de slag met dit toekomstbeeld. We werken nu aan een update van deze visie. Samen met u onderzoeken we wat we willen behouden in de Omgevingsvisie, wat moet worden aangescherpt en wat komt niet meer terug. Wilt u het laatste nieuws volgen? Meld u dan aan voor de online nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanpak

Iedereen die in Overbetuwe woont, werkt of er vaak komt, kon in november en december een online enquête invullen. Maar liefst 3.000 mensen vulden de vragenlijst in. We hebben in de afgelopen maanden verdiepende gesprekken gehad met inwoners, ondernemers en andere speciale doelgroepen. Daarin kwamen thema’s aan bod als voorzieningen, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. We gaan alle inbreng gebruiken om een Koersdocument te schrijven. We verwachten dat dit in januari 2025 klaar is. We geven hierin de richting aan voor onze nieuwe blik op de toekomst van Overbetuwe. Deze leggen we vast in een vernieuwde Omgevingsvisie. De gemeenteraad beslist hierover naar verwachting in juni 2025. 

Waarom een update nodig is

We hebben te maken met verschillende opgaven, zoals genoeg woningen, passende banen, welzijn voor jong en oud, de inrichting van ons buitengebied en het veranderende klimaat. Onze toekomstplannen moeten blijven passen bij de opgaves die we hebben. Daarom is het nodig dat we onze visie op de omgeving bijwerken en kijken of we eerdere keuzes moeten veranderen of aanscherpen. Wat vinden we echt belangrijk? Op welke plekken willen we bepaalde activiteiten hebben, en waar liever niet? Want niet alles past overal.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvisie@overbetuwe.nl.