Het grondgebied van de gemeente Overbetuwe kent een rijke historie. Germanen, Bataven en Romeinen waren de vroege bewoners van onze streek. Zij hebben hun sporen achtergelaten, met name onder de grond.

De gemeente is bezig deze rijke historische schat beter zichtbaar te maken. Heel bijzonder erfgoed zijn de Gallo-Romeinse tempelresten onder de Grote Kerk in Elst. Sinds 2021 is de Limes, de grens van het Romeinse Rijk, benoemd tot Unesco Wereld erfgoed.

Ook in de Dorpsstraat en Westeraam zijn bouwwerken van de Romeinen gevonden. Uit onderzoek lijkt ons grondgebied een belangrijk godsdienstig centrum te zijn geweest. Met diverse informatiepanelen, schatkamertjes en wandelroutes wordt de historie van Overbetuwe zichtbaar gemaakt. Tijdens het jaarlijkse erfgoedfestival kan het verleden volop beleefd worden.

Middeleeuws gebruik: paardenmarkt

Elst is al sinds de middeleeuwen een belangrijk centrum van de paardenfokkerij. Werden er in de 19e eeuw nog drie paardenmarkten per jaar georganiseerd, inmiddels is dat er nog maar één: de Elster paardenmarkt.

Sinds 2014 staat de paardenmarkt op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Aan de voet van de toren van het Rijksmonument de Grote Kerk in Elst, staat een prachtig bronzen beeld om de paardenmarkt te verbeelden.

Iedere eerste maandag van september vindt er een levendige handel plaats in paarden, pony’s en ander klein vee. Vanaf ’s morgens 4 uur zijn de kooplieden bezig met hun handel. Voor inwoners van Elst en omstreken is de paardenmarkt vooral een gezellige dag. De paardenmarkt trekt jaarlijks ook tienduizenden bezoekers. Een mooie erfenis uit de middeleeuwen!

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in grote delen van de gemeente. Met name in september 1944 toen de geallieerden 'a bridge too far' gingen en de 198 dagen die daarop volgde. Dit heeft geleid tot een hechte band met de geallieerden.

Onder andere ook met de Polen, die veel betekend hebben voor Driel en Heteren. Jaarlijks vindt in september op het Polenplein in Driel een herdenking plaats van de komst van de mannen van de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade, geleid door de Poolse generaal Stanislaw Sosabowski. De Poolse veteranen zijn nog ieder jaar aanwezig, ondanks hun inmiddels hoge leeftijd. Op tal van plekken in de gemeente Overbetuwe wordt met monumenten, informatiepanelen en gedenktekens deze periode blijvend herdacht.

De vierdaagse

De eerste wandeldag van de Nijmeegse vierdaagse ook wel de ‘Dag van Elst’ genoemd loopt voor een aanzienlijk deel door de gemeente Overbetuwe. Sinds de 100e editie van dit grootste internationale meerdaagse wandelevenement staat deze wandeldag ook bekend als Blauwe Dinsdag. Dit verwijst naar het wandelen tussen en bij de rivieren de Waal, De Linge en De Rijn.