We zien de gevolgen van klimaatverandering steeds vaker. Ook Regio Rivierenland ziet deze klimaatverandering en wij willen mee veranderen. Op deze manier kunnen we in een regio leven die toekomstbestendig is tegen wateroverlast, droogte en hitte.

Alleen samen krijgen we dit voor elkaar: van inwoners tot ondernemers, van natuurbeheerders, woningcorporaties tot overheden. Daarom gaan we aan de slag met een ambitieus plan: de Regionale Klimaat Adaptie Strategie (RAS)

Benieuwd wat u zelf nu al kunt doen? Bekijk het op klimaatactiefrivierenland.nl

We staan voor een uitdaging

We staan voor de uitdaging om onze leef- en werkomgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Dit doen we met het oog op een vitale en toekomstbestendige regio, met een gezond leef- en werkklimaat. Dit willen we zowel regionaal als lokaal aanpakken. 9 gemeenten uit Rivierenland, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland hebben samengewerkt aan een Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS), om zo een klimaatadaptief plan te bedenken voor de toekomst.

De RAS maakt zichtbaar

RAS voor Rivierenland laat zien of (en zo ja), waar extra inzet nodig is om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Zo willen we ernaar streven om 2050 klimaatadaptief gericht te zijn. We willen in samenhang vraagstukken over de klimaatadaptatie benaderen in de regio, om zo winst te behalen voor de regio als geheel. Daarnaast gaan gemeenten en individuele betrokkenen en bedrijven zelf aan de slag met hun eigen (lokale) aanpak.