Digitaal Opkopers Loket en Register

Handelt u in diefstalgevoelige gebruikte en/of ongeregelde goederen? Denk bijvoorbeeld aan tweedehands goud, zilver, sieraden, onderdelen van voer- en vaartuigen, (motor-)fietsen, kunstvoorwerpen en (digitale-) apparatuur.

Dan bent u wettelijk verplicht zich aan te melden bij de gemeente waar u handelt. Voor deze meldplicht kunt u terecht bij het Digitaal Opkopers Loket.

Hoe meld ik me aan?

 • Meld u bij de gemeente door u te registreren in het Digitaal Opkopers Loket
 • U ontvangt een e-mail waarin u uw e-mailadres moet bevestigen
 • Vul uw gegevens en van uw onderneming in
 • Binnen enkele dagen ontvangt u de bevestiging van goedkeuring of afwijzing
 • U bent aangemeld (tenzij afwijzing)

Digitaal Opkopers Register

Handelaren in tweedehands goederen hebben een belangrijke taak bij het stoppen van heling. U bent daarom als handelaar verplicht om elke aankoop van diefstalgevoelige gebruikte en ongeregelde goederen te registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Het DOR staat direct in verbinding met de database van de politie met gestolen goederen. Hierdoor kan de politie meteen reageren als een product aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Registreren in DOR

Ben ik strafbaar als ik een gestolen goed inkoop?

Wanneer u te goeder trouw een goed koopt dat gestolen blijkt te zijn, bent u niet direct strafbaar. Te goeder trouw betekent dat u niet weet of kon weten dat het goed gestolen is. Wanneer u dit wel had kunnen weten, dan bent u mogelijk strafbaar voor heling. U kunt tijdens het in/opkopen van een goed controleren of een goed als gestolen staat geregistreerd op de website stopheling.nl of via de “stop heling” app.

Wat moet ik doen als het goed gestolen is?

Wanneer uw goed is ingekocht en u registreert dit in het Digitaal Opkopers Register (DOR) en deze blijkt te zijn gestolen, dan zal de politie een signaal ontvangen en contact met u opnemen. Let op! U bent verplicht de goederen 5 dagen te bewaren.

Ben ik verplicht om het Digitaal Opkopers Register te gebruiken?

Ja, dat bent u verplicht. Dit staat in artikel 437, lid 1 wetboek van strafrecht en in de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Overbetuwe onder artikel 2:67 “verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister”. U kunt voor de gemeente Overbetuwe alleen gebruik maken van het digitale register. Het analoge register wordt niet gebruikt binnen de gemeente Overbetuwe.

Wat moet ik bijhouden in het Digitaal Opkopers Register?

U bent verplicht om de volgende zaken van het goed te registreren:

 • De datum wanneer u het heeft verkregen
 • Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het goed
 • De prijs van het goed
 • De naam en het adres van de aanbieder van het goed

Wanneer iemand zich niet wilt identificeren is sterk aan te raden om het goed niet te in- of verkopen. U bent als handelaar namelijk verplicht de identiteitsgegevens van de persoon vast te leggen.

Voor het opkopen van koper en koperlegering gelden aanvullende regels. Bij contante uitbetaling moet de handelaar ook registeren:

 • Het type identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • Het nummer van het identiteitsbewijs (cijfers en letters)
 • Land van herkomst van een identiteitsbewijs (waarmee de aanbieder zich identificeert).

Bij een pintransactie is dat niet nodig. Bij andere aankopen wordt het op prijs gesteld als het identiteitsbewijsnummer bekend is, maar het is geen wettelijke verplichting.

Kan ik mijn kassasysteem koppelen met het Digitaal Opkopers Register (DOR)?

Het is mogelijk om bestaande kassasystemen aan het DOR te koppelen. Deze aanvraag verloopt via: stopheling@politie.nl.

Wat zijn ongeregelde goederen?

Ongeregelde goederen zijn goederen die wegens hun aard of uitvoering, herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend. Ongeregelde goederen kunnen naast gebruikte, ook ongebruikte goederen zijn, afkomstig van bijvoorbeeld ambulante handel, restpartijen buiten de groothandel om, inkoop via veilingen.

Hoelang moet ik het goed in bewaring hebben?

U moet het ingekochte goed vanaf datum inkoop 5 dagen in oorspronkelijke staat in bewaring houden.

Overzicht bewaartermijn 5 dagen (zonder feestdagen, deze dagen tel je extra erbij op)

Inkoop

Termijn

Verlenging

Verkoop na

Maandag

5 dagen

Ja, (eindigt in weekend)

Maandag

Dinsdag

5 dagen

Ja, (eindigt in weekend)

Maandag

Woensdag

5 dagen

Nee

Maandag

Donderdag

5 dagen

Nee

Dinsdag

Vrijdag

5 dagen

Nee

Woensdag

Zaterdag

5 dagen

Nee

Donderdag

Zondag

5 dagen

Nee

Vrijdag

Is een registratie in de Kamer van Koophandel (KVK) is verplicht?

U bent als in/verkoop handelaar een ondernemer en moet u dus inschrijven bij de Kamer van Koophandel. U kunt zich op de website van KVK inschrijven.

Wie houdt toezicht op het Digitaal Opkopers Register?

In Overbetuwe zien de politie en de gemeentelijke toezichthouders toe op de naleving van de regels voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. Als er sprake is van strafbare feiten treden zij op en wordt de burgemeester hierover geïnformeerd. Dit kan gevolgen hebben voor de handelaar. De handelaar kan bijvoorbeeld een sanctie of waarschuwing krijgen.

In/opkopen van goederen van een minderjarige

In/opkoophandelaren mogen geen goederen in- opkopen van minderjarigen (onder 18 jaar) of van opgenomen personen in een strafinrichting, rijksinrichting voor kinderbescherming of krankzinnigengesticht.

Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling (SODA)

Heeft u achteraf gemerkt dat u per ongeluk een gestolen goed hebt gekocht? Dan moet u zo snel mogelijk bij de politie aangifte doen van het goed. Het gekochte goed wordt vervolgens in beslag genomen als bewijslast door de politie. Bij SODA kunt u als handelaar, nadat u aangifte heeft gedaan, een aanvraag doen om uw geld terug te vragen van de klant die u het gestolen goed heeft verkocht.

Meer informatie?

Staat uw vraag er niet bij of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met veiligheid@overbetuwe.nl of 14 0481.