Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Hart van Oosterhout en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief (externe link)

Plan

Oosterhout krijgt een nieuw hart. De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat verliest haar kerkelijke functie. De dorpsraad kwam daarom een paar jaar geleden met het idee om dorpshuis De Schakel naar de kerk te verhuizen om zo de kerk te behouden.

Dit idee leidde tot het plan om het hele dorpshart opnieuw in te richten. De gemeente stond positief tegenover de ideeën van de dorpsraad. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar om de mogelijkheden uit te werken en door te rekenen.

Het plan bestaat uit de volgende 4 onderdelen. De bedoeling is het plan in fases te ontwikkelen en uit te voeren.

  1. Verplaatsen van het dorpshuis naar het kerkgebouw en aanbouw van een nieuwe gymzaal.
  2. Nieuwbouw basisschool SamSam aan een nieuw plein tegenover de kerk/nieuw dorpshuis.
  3. Woningbouw op de oude plek van het dorpshuis.
  4. Streven om woningen te bouwen op de oude plek van de basisschool.

Planning

We verwachten in januari een overeenkomst te sluiten met het bisdom over de aankoop van de Leonarduskerk. Dit akkoord is nodig om in januari en februari subsidies bij de provincie te kunnen aanvragen. De provincie beslist in juni over de subsidies. Daarna kunnen we pas starten met de verplaatsing van het dorpshuis naar de kerk vanaf juni 2023. We stemmen de komende tijd met de gemeenteraad af of we al eerder met de verplaatsing kunnen starten.

Contactinformatie

Uw vragen mailt u naar hartvanoosterhout@overbetuwe.nl.