Handtekening legaliseren of een document waarmerken

Om uw handtekening te legaliseren zet u in het bijzijn van een ambtenaar uw handtekening op het document. De ambtenaar zet een handtekening en stempelt het document waar uw handtekening op staat. Daarmee verklaren we dat de handtekening echt is.

Bij het document waarmerken zetten wij ook een stempel en handtekening van de ambtenaar.

Maak een afspraak om een handtekening te legaliseren

Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs

Het document dat u wilt ondertekenen. Let op! U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.

Documenten waarmerken

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document. Daarmee kunt u bewijzen dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Maak een afspraak om een document te waarmerken

Afspraak maken

Meenemen

  • Het originele paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat u wilt laten waarmerken

De baliemedewerker maakt een kopie en waarmerkt deze aan de balie.

Kosten

  • €12,50 per formulier waarvan de handtekeningen gelegaliseerd worden.
  • €4,15 per pagina die wij voor u waarmerken.

Diploma’s en getuigschriften

Voor het waarmerken van diploma’s en getuigschriften kan u terecht bij: