U kunt onder bepaalde voorwaarden een stukje gemeentegrond kopen of huren. Als u een stuk openbaar groen bij uw tuin wilt trekken, vraagt u dit schriftelijk aan bij de gemeente. Als dit voor iedereen voordeel oplevert en past binnen ons beleid, kunt u dit stuk grond van de gemeente kopen of huren.

Aanvragen groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van uw woning, tuin of land. Als u een woning huurt, kunt u geen groen- of reststrook van de gemeente gebruiken.
  • De groenstrook grenst aan uw woning, tuin of land.
  • De gemeente verkoopt de groenstrook meestal als tuingrond. Dat betekent dat u niet mag bouwen op de grond.
  • Als er kabels en leidingen in de grond zitten, moeten de netbeheerders akkoord geven op verkoop van de groenstrook.

De gemeente heeft ook voorwaarden die gaan over bijvoorbeeld groen, verkeer en riolering.

Aanvraag

  • U doet uw aanvraag online. Geef duidelijk aan welke groenstrook u bij uw tuin wilt trekken.
  • Wij beoordelen of we de groenstrook aan u kunnen verkopen. Als we de groenstrook niet willen verkopen, kunt u het misschien wel huren.

Kosten

  • Grond vóór de voorgevel van de woning: €200,- per m2 kosten koper
  • Grond naast of achter de woning: €250,- per m2 kosten koper

U krijgt 25% korting op het aantal m2 waar kabels en leidingen het gebruik van de grond beperken.