Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft door ons, kunt u ons aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat u schade heeft en dat dit door ons komt. Als wij aansprakelijk zijn voor de schade krijgt u een deel van de kosten of alle kosten vergoed.

Gemeente aansprakelijk stellen

Voorwaarden

 • U legt duidelijk uit hoe de schade is ontstaan.
 • U stuurt bewijs mee dat u schade heeft, bijvoorbeeld met foto’s, een getuigenverklaring of een proces-verbaal van de politie.
 • U stuurt bewijs mee van de hoogte van het schadebedrag, bijvoorbeeld met de rekening van het herstel of wat u nieuw heeft gekocht.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen aansprakelijk zijn voor

 • Slecht onderhoud aan bijvoorbeeld: 
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • Riolering
 • Nalatigheid van een aannemer die in opdracht van ons heeft gewerkt
 • Het niet nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld als wij met waarschuwingsborden een ongeval had kunnen voorkomen

Wij zijn niet aansprakelijk als

 • U waarschuwingen of andere maatregelen van ons heeft genegeerd
 • Wij nog niet op de hoogte waren van de situatie
 • Wij pas kort op de hoogte waren van de situatie en nog geen maatregelen konden nemen